ДБН Д.2.7-2000. Дополнение n 1 к рэсурсным сметным


Дополнения к Рэсурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов (ДБН Д.2.7-2000),

Частина ІІ

Витрати ресурсів на експлуатацію 1 маш.-год.

Шифр машин

та механізмів

Найменування машин

та механізмів

Наименование машин

и механизмов

Серед-

ній

розряд ланки робіт-ників,

Ви-

трати

труда маши-

ністів,

Енергоносії

Мас-тильні мате-

ріали,

Гідравлічна рідина,

Витрати труда робітників,

зайнятих на:

Бен-

зин,

Ди-зельне

паливо,

Елек-троен-ергія,

Стис-нене повіт-ря,

ремонті та технічному обслугову-

ванні,

перебазуванні,

розряд

люд,-

кг

кг

кВт/

м3

кг

кг

люд.-

люд.-

год.

год.

год.

год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

270-245

Паяльник електричний

Паяльник электрический

-

-

-

-

1,5

-

-

-

(0,01)

-

270-246

Паяльна лампа

Паяльная лампа

-

-

1,6

-

-

-

-

-

(0,01)

-

Опубликовано в сб. «Ценообразование в строительстве», № 5, май 2001, с. 104