ДБН Д.2.5-3-2001. Збірник 3 реставрація і відтворення цегельних кладок


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Збірник 3

Реставрація і відтворення

цегельних кладок

ДБН Д.2.5-3-2001

Видання офіційне

Державний комітет будівництва, архітектури

і житлової політики України

/Держбуд України/

Київ 2001

РОЗРОБЛЕНІ:

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

РЕДАКТОРИ:

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація"

Управлінням реформування ціноутворення, методології експертизи і контролю вартості будівництва

А.В. Беркута

П.І. Губень

В.Г.Іванькіна

Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168 введені в дію з 1 жовтня 2001р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи

Збірник 3

Реставрація і відтворення цегельних кладок

ДБН Д.2.5-3-2001

Замість

ССН-84. Розділ 3.

1.Технічна частина

1.1. Загальні вказівки

1.1.1 Дійсний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (витрати праці робітників, кошторисні норми витрати будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби в ресурсах при реставрації і відтворенні цегельних кладок пам'яток історії і культури в нормальних умовах.

1.1.2 Норми дійсного збірника передбачають реставрацію і відтворення цегельних кладок, враховуючі наступні умови виконання робіт:

- розбирання тільки вручну й окремими невеликими ділянками ушкодженої і старої древньої кладки з обережністю, щоб уникнути руйнувань суміжних ділянок древньої кладки, що повинні бути збережені;

- реставрація цегельних кладок на окремих невеликих ділянках пам'ятки з неодмінним виконанням специфічних правил суміщення нової і старої кладок з дотриманням перев'язок, строго відповідних перев'язкам древньої збереженої кладки;

- виконання робіт у виробничих умовах, що передбачають необхідність збереження наявної в конструкції пам'ятника живопису, мозаїки, ліплення і т.п., що представляє історико-архітектурну і художню цінність;

- необхідність точного відтворення усіх форм і порядовок старої кладки;

- заготівля вручну профільованих деталей з попереднім виготовленням шаблонів і притісуванням профільованої цегли по місцеві

1.1.3 Ресурсними елементними кошторисними нормами дійсного збірника враховано:

- підготовка інертних матеріалів, готування розчинів і бетону;

- прибирання сміття на робочому місці;

- перестановка приставних сходів і драбин висотою до 3,5 м, а також збирання, розбирання і пересування риштовання висотою до 2-х м і від опорної площини;

- операції, що є невід'ємною частиною технологічного процесу, підбір цегли по кольору і якості, замочування її у воді, приколка, притісування і розгорнення цегли насухо перед кладкою її на розчин.

1.1.4 Нормами дійсного збірника передбачена реставрація і відтворення цегельної кладки стін і прямокутних стовпів, арок, склепінь у залежності від їхньої складності.

1.1.4.1 Стіни і прямокутні стовпи (складність архітектурного оформлення):

- прості - гладкого, позбавленого архітектурного декору чи з найпростішими архітектурними деталями (поетажні пояски, сандрики, русти, радіаторні ніші, карнизи висотою не більше 4-х рядів цегли і т.д.);

- середньої складності - кладки, ускладнені деталями архітектурного декору, що занижують площу, що не перевищує 20% площі лицьовий сторони зовнішніх стін (карнизи висотою більше 4-х рядів цегли, пілястри, напівколони, ширінки, кокошники й ін. архітектурні деталі);

- складні - кладки, ускладнені деталями архітектурного декору, що займають площу, що не перевищує 40% площі лицьової сторони зовнішніх стін;

- особливо складні - кладки, ускладнені деталями архітектурного декору, що займають площу більше 40% лицьової сторони зовнішніх стін.

1.1.4.2 Склепіння й арки (конструктивна складність):

- прості - склепіння коробові, циліндричні, арки й аркові перемички - напівциркульні, трицентрові;

- середньої складності - склепіння зімкнуті, купольні, шатрові, лоткові, повзучі і інші з невеликою кількістю розпалубок. Арки - двоякої кривизни, повзучі;

- складні - склепіння хрестові й інші з великим кількістю розпалубок;

- особливо складні - усі звищувані склепіння й арки.

ДБН Д.2.5-3-2001 С.2

1.1.5 Реставрацію віконних прорізів нормувати по нижчеперелічених групах норм:

- віконні укоси по групі 2 (норми з 1 по 9), групі 3 ( норми з 1 по 3).

- віконні лиштви по групі 4 (норми з 1 по 15).

1.1.6 Нормами сьогодення збірника передбачене виконання робіт із застосуванням цегли:

- великомірної розміром 300х145х80мм, вагою 7кг;

- старого зразка розміром 270х130х65мм, вагою 4,4кг;

- стандартної розміром 250х120х65мм, вагою 3,76кг.

1.1.7 Нормами групи 4 (1-12) передбачена заготівля профільованих великомірних цеглин. При притісуванні профільованих деталей з цегли стандартного чи старого зразка ( менших розмірів) до норм витрат праці застосовувати коефіцієнт таблиці 1 (п. 1.2.6).

1.1.8 Ресурсними нормами передбачені різні типи і види перев'язки кладок.

1.1.9 Нормами групи 2 передбачено реставрацію поверхні площею до 1 м2 в одному місці, при площі реставрації більше 1 м2 в одному місці до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнт таблиці 1 (п. 1.2.5)

1.1.10 У нормах груп 1,20,21,22,23 під кладкою слабкої міцності мається на увазі кладка, виконана на вапняному розчині чи інших неміцних розчинах, коли ряди цегли легко знімаються скарпелью.

Під кладкою середньої міцності варто мати на увазі кладку, виконану на вапняному чи складному розчині, коли ряди кладки за допомогою скарпелі знімаються з напруженням, і потрібно застосування зубила й ударного інструмента

Під кладкою великої міцності мається на увазі кладка, складена на вапняному розчині особливої міцності, на цементному розчині, на інших розчинах аналогічної міцності, що сильно утрудняють розбирання

1.1.11 Нормами групи 5 передбачена реставрація цегельної кладки стін обсягом до 5 м3 в одному місці, при реставрації кладки стін обсягом в одному місці більше 5 м3 до норм витрат праці застосовувати коефіцієнти таблиці 1(п.1.2.7; п.1.2.8; п.1.2.9)

1.1.12 Нормами групи 6,7,9 передбачена реставрація цегельної кладки обсягом до 1 м3 в одному місці при реставрації цегельних кладок більше 1 м3 в одному місці до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти табл. 1 (п.1.2.9; п. 1.2.10; п. 1.2.11).

1.1.13 Нормами групи 8 передбачено реставрацію цегельних перемичок товщиною в 1 цеглу, при інший товщині перемичок ресурсні норми працевитрат змінювати пропорційно товщині кладки стін.

1.1.14 Нормами на реставрацію склепінь, арок, глав і закомар не передбачена реставрація архітектурних деталей. Ресурси на реставрацію архітектурних деталей враховувати додатково по нормах групи 4.

1.1.15 Нормами групи 11 дійсного збірника враховане пробивання горизонтальних борозен на цегельних поверхнях. При пробиванні вертикальних похилих і фігурних борозен, пробиванню борозен на стелях і склепіннях до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти таблиці 1 (п.1.2.16; п.1.2.17; п.1.2.18)

1.1.16 Нормами групи 13 дійсного збірника не передбачене очищення зв'язків (чи металоконструкцій) від іржі і фарбування їх після установки. Ресурси на очищення металоконструкцій від іржі і їхнє фарбування враховувати додатково по відповідним групам норм збірника № 10. Закладення цегельної кладки нормувати по відповідним нормам гр.12 дійсного збірника.

1.1.17 Нормами групи 2 при товщині закладення в 0,5 цегли мається на увазі чергування ложкових рядів у 0,5 цегли і тичкових у 1 цеглу.

1.1.18 Нормами груп 5, 6, 7, 9, 19, 27 не передбачене розбирання цегельної кладки. Ресурси на розбирання цегельної кладки варто визначати по нормах груп 1,4.

ДБН Д.2.5-3-2001С.3

1.2 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1- Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Умови застосування

Номера груп (норм)

Коефіцієнти до норм витрат праці робітників

2

3

1.2.1. При розбиранні кладки, насиченої профільованими архітектурними деталями

1 (1-3)

1,15

1.2.2. При розбиранні цегельних фундаментів

1 (1-3)

1,1

1.2.3. При розбиранні кладки пізніх прибудов і закладень, безпосередньо з древньою кладкою, що не сполучаються і не утримуючих у собі матеріалів від розбирання древньої кладки

1(1-3)

0,85

1.1.4. При виконанні робіт на арках і склепіннях

1 (6-8)

1,1

1.2.5.При площі реставрації більше 1 м2 в одному місці

2 (1-9)

0,8

1.2.6. При притісуванні цегли стандартного чи старого зразка (меншого розміру)

4 (1-12)

0,9

1.2.7. При реставрації кладки стін обсягом в одному місці більше 5 м3

5

0,9

1.2.8. При реставрації кладки стін обсягом більше 10 м3

5

0,8

1.2.9. При відтворенні великих масивів кладки стін, стовпів, колон, склепінь, арок і закомар у древній формі і конструкції

5,6,7,9

0,7

1.2.10, При реставрації цегельної кладка стовпів, склепінь, арок і закомар при обсязі в одному місці до 3м3

6,7,9

0,9

1.2.11. При реставрації цегельної кладки стовпів більше 3 м3 в одному місці

6,7,9

0,8

1.2.12. При роботі на особливо складних склепіннях і арках

9(3,6,9,12,15,18)

1,15

1.2.13. При настиланні підлог з ухилом, заданим по проекті

10

1,1

1.2.14. При настиланні підлог із криволінійним обрисом у плані, радіусом до 2м

10

1,2

1.2.15, При настиланні підлог без шнура і ватерпаса, під правило

10

0,55

1.2.16. При пробиванні вертикальних чи похилих борозен

11

1,15

1.2.17. При пробиванні борозен на склепіннях і стелях

11

1,25

1.2.18. При пробиванні фігурних борозен

11

1,3

1.2.17. При закладенні фігурних борозен

11

1,2

1.2.18. При розшивці профільованих поверхонь при профілі середньої складності

15,16,17,18

1,25

1.2.19. При реставрації поверхонь при складному профілі

15,16,18

1,5

1.2.20.При реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу

15,16,18

1,21

1.2.21.При реставрації склепінь, куполів, наметів при роботі знизу

17

1,2

1.2.22. При реставрації кладок, що мають у плані

криволінійні обриси

5,6,7,8,9,18,19

1,1

1.2.23. Похилі, конусні і циліндричні кладки, а також контрфорси

5,6,7,8,9

1,15

1.2.24. При роботі з приставних драбин на висоті більше 3,5 м

До всіх норм

1,15

ДБН Д.2.5-3-2001 С.4

2.Норми

Розділ 1. Розбирання цегельної кладки

Група 1. Розбирання первісної цегельної кладки чи кладки пізніх прибудов і закладень у пам'ятниках, що безпосередньо сполучаються з древньою кладкою чи утримуючих у кладці матеріали від розбирання інших частин пам'ятника

Склад робіт:

1. Розбирання цегельної кладки вручну на окремі цеглини з обережністю, що забезпечує збереження частини кладки, що не розбирається.

2. Очищення цегли від розчину.

3. Укладання придатної цегли в штабель.

4. Підгортання половняку чи щебеню.

Вимірник:1 куб. м кладка, що розбирається, (1-3); 1 м 2 підлоги і площадок (4-5); 1 зондаж площею до 1 м2 (6-8)

Шифр

ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця

виміру

Розбирання кладки стін, стовпів, склепінь, арок,

глав і т.д.

міцність кладки

слабка

середня

велика

3-1-1

3-1-2

3-1-3

1

2

3

4

5

6

1.

Витрати праці робітників

люд.-год.

5.26

6.72

8.05

2.

Середній розряд робіт

3

3

3

Вага сміття

т

0.58

0.70

0.92