ДБН Д.2.5-1-2001. Збірник 1 архітектурно-археологічні і земляні роботи в зонах пам’яток історії і культури


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Збірник 1

Архітектурно-археологічні і земляні роботи в зонах пам’яток історії і культури

ДБН Д.2.5-1-2001

Видання офіційне

Державний комітет будівництва, архітектури

і житлової політики України

/Держбуд України/

Київ 2001

РОЗРОБЛЕНІ:

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

РЕДАКТОРИ:

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація"

Управлінням реформування ціноутворення, методології експертизи і контролю вартості будівництва

А.В. Беркута

П.І. Губень

В.Г.Іванькіна

Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168 введені в дію з 1 жовтня 2001р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи

Збірник 1

Архітектурно-археологічні і земляні роботи

в зонах пам'яток історії і культури

ДБН Д.2.5-1-2001

Замість

ССН 84. Розділ 1

1.ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

1.1. Загальні вказівки

1.1.1 Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на виконання в зонах пам'ятників історії і культури земляних робіт, що носять археологічний характер, зв'язаний з пошуками фрагментів чи пам'ятників історичних знахідок

1.1.2 Всі інші види земляних робіт, які не потребують великої обережності і які не носять археологічного характеру, але супутні виконанню реставраційних робіт, варто нормувати по нормах ДБН Д.2.2-1-99, ДБН Д.2.4-1-2000 "Земляні роботи".

1.1.3 Нормами збірника передбачається:

- виконання робіт з дотриманням перерв, зв'язаних з вивченням знахідок і фіксацією стану культурного шару;

- пошарове виконання археологічних розкопок (товщина шару не більше ніж на половину штика лопати) з фіксацією стану культурного шару і підбором архітектурних і археологічних знахідок;

- виконання робіт по зрізанню культурного шару з частковим переглядом ґрунту, але без фіксації його стану.

1.1.4 В даному збірнику прийнятий наступний розподіл ґрунтів на групи в залежності від труднощів їхньої розробки:

- І група - ґрунт рослинного шару без коренів; пісок природної вологості без домішок; суглинок легкий; супісок без домішок; торф без коренів; шлак котельний пухкий.

- II група - галька і гравій дрібні і середні розміром до 40 мм; глина жирна м'яка і м'яка юрська;

глина насипана, злежала з домішкою гравію, гальки чи рослинного сміття; ґрунт рослинного шару з коренями чагарнику і дерев чи з домішкою будівельного сміття, щебеню і гравію; пісок з домішкою щебеню і гравію до 40 % обсягу; суглинок з домішкою щебеню чи гравію до 40% обсягу; суглинок важкий; супісок з домішкою щебеню чи гравію до 40% обсягу чи злежалий з домішкою будівельного сміття, торф із коренями; щебінь розміром до 40 мм; шлак котельний злежалий.

- III група - галька і гравій великі розміром до 150 мм чи дрібні і середні з домішкою булиг; глина м'яка карбонна, важка, ломова, тверда юрська чи м'яка будинкова з домішкою щебеню чи гравію більш 40 % обсягу; суглинок легкий з домішкою щебеню, гравію, будівельного сміття, супісь з домішкою щебеню чи гравію 40% обсягу; будівельне сміття; щебінь розміром до 150 мм, шлак металургійний вивітрений.

- IV група - глина тверда карбонна чи кембрійська чи моренна з валунами масою до 50 кг і змістом до 30% обсягу; шлак металургійний невивітрений.

1.1.5 При наявності в розроблювальному ґрунті прошарків інших груп у кількості, що не перевищує 10% загального обсягу розробки, група ґрунту визначається стосовно до характеристики переважаючого ґрунту.

1.1.6 Нормами збірника передбачені ґрунти природної вологості, тобто що не знаходяться під час розробки під безпосереднім впливом ґрунтових, проточних чи дощових вод. При розробці мокрих ґрунтів ( що знаходяться під час розробки під безпосереднім впливом ґрунтових, проточних чи дощових вод) і сильно налипаючих на інструменти ґрунтів до норм витрат праці робітників варто застосовувати коефіцієнти по таблиці 1 (п. 1.2.3 і п. 1.2.4).

Нормами групи 7 врахований пристрій кріплення без обліку оборотності. Повернення дощок і колод від кріплення траншей у інвестиційній кошторисній документації доцільно визначати з використанням показників, приведених у таблиці 1 ДБН 1.4-5-2001 "Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи"

1.1.5 Необхідність просівання ґрунту і його кількість визначається по місцю.

ДБН Д.2.5-1-2001 С.2

1.1.6 Нормами групи 3 враховане переміщення ґрунту при підйомах шляху не більш 4 градусів і спусках не більш 5 градусів. При підйомах і спусках більш зазначених градусів відстань переміщення ґрунтів збільшувати за кожен метр додаткового підйому чи спуску по вертикалі:

- при підйомі на 10 м;

- при спуску на 8 м.

1.1.7 Витрати на вивезення грунту нормами групи 4 не враховані, їх необхідно враховувати додатково. 1.1.8Норми групи 6 не враховують зворотне засипання ґрунту. Зворотне засипання враховувати по нормах ДБН Д.2.2.-1-99, ДБН.Д.2.4.-1-2000. Відвезення зайвого ґрунту враховувати додатково.

1.1.9 Норми групи 6 враховують розробку ґрунту без кріплень, при наявності кріплень до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти по таблиці 1(п. 1.2.1 і п. 1.2.2). Кріплення стінок шурфів нормувати по нормам групи 7

1.1.10 При влаштуванні кріплення необхідно керуватися наступними правилами:

1.1.10.1 Ґрунти, зв'язані природною вологістю при відсутності чи незначному припливі ґрунтових вод, при глибині до 3м, кріпляться необрізними дошками з інтервалами;

1.1.10.2 Ґрунти , зв'язані природною вологістю при відсутності чи незначному припливі ґрунтових вод, при глибині від 3 до 5 м кріпляться суцільними кріпленнями з обрізних дощок;

1.1.10.3 Ґрунти сипучі, підвищеної вологості незалежно від глибини кріпляться кріпленням з обрізних дощок;

1.1.10.4 Ґрунти сипучі, при сильному потоці ґрунтових вод - кріпляться по проектним розробкам.

1.1.11 При пристрої кріплень стінок траншей, котлованів і ям глибиною до 3м, зв'язаних природної вологістю ґрунтів, з дощок із інтервалами до норм витрати матеріалів по групах 1-7-1, 1-7-2 і 1-7-3 застосовувати коефіцієнт по таблиці 1.

1.2. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Умови застосування

Номера груп (норм)

Коефіцієнти до норм витрати

витрат праці робітників

Матеріалів

1.2.1 При наявності кріплень без розпірок у середній частині плану

6

1,15

1.2.2 При кріпленні з розпірками в середній частині плану

6

1,4

1.2.3 При розробці в мокрих ґрунтах

- I групи

- II групи

- III групи

По всім

нормам

1,1

1,2

1,3

1.2.4 При розробці сильно налипають на інструменти ґрунтів - 1 групи

- ІІ - ІV групи

До всіх норм

1,12

1,3

1.2.5 При пристрої кріплень з дощок з інтервалами стінок траншів, котлованів і ям глибиною до 3м, у зв'язаних природною вологістю ґрунтах

7(1,2,3)

0,7

ДБН Д.2.5-1-2001 С.3

2 НОРМИ

Група 1. Археологічні розкопки в зонах пам'ятників історії і культури

Склад роботи:

1. Зняття і розпушення ґрунту вручну за допомогою лопат, кирок, ломів і клинів пошарове на глибину не більш ніж піл багнета лопати (15-20 мм).

2. Відкидання ґрунту на відстань до 3-х метрів по горизонталі і до 1,5 метрів - по вертикалі

3. Необхідні зупинки робіт для фіксації стану культурного шару і підбора археологічних знахідок

4. Вибрання з ґрунту археологічних знахідок

Вимірник: 1 м3 ґрунту

Шифр

ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

Глибина розкопок до 2,5 м

група ґрунтів

I

II

III

IV

1-1-1

1-1-2

1-1-3

1-1-4

1

2

3

4

5

6

7

1

Витрати праці робітників

люд.-год.

1,96

2,59

3,92

5,04

2

Середній розряд робіт

3

3

3

3

Закінчення групи 1 (норми з 5 по 8)

Шифр

ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

Глибина розкопок до 2,5 м

група ґрунтів

I

II

III

IV

1-1-5

1-1-6

1-1-7

1-1-8

1

2

3

4

5

6

7

1

Витрати праці робітників

люд.-год.

4,2

4,9

6,58

8,4

2

Середній розряд робіт

3

3

3

3

Група 2. Просівання ґрунту при археологічних розкопках

Склад роботи:

1. Просівання ґрунту через грохот з перервами для перегляду археологом землі, що просівається

2. Добір дрібних деталей руками

3. Збирання відсівання убік на відстань до 3-х метрів

Вимірник: 1 м3 ґрунту

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

Групи грунтів з I по IV

1-2-1

1

2

3

4

1

Витрати праці робітників

люд.-г.

2,1

2

Середній розряд робіт

3

Група 3. Зрізання культурного шару грунту у зонах пам'ятників історії і культури вручну з переміщенням тачками

Склад роботи:

1. Обережна розробка ґрунту з розпушенням, частковим переглядом і навантаженням на тачки

2. Переміщення вантажної тачки по катальних ходах

3. Вивантаження ґрунту з перекиданням тачки і поверненням порожняком

4. Розрівнювання вивантаженого ґрунту на відвалі вручну.

5. Пристрій катальних ходів з дощок на підкладках, розміщення їх у порядку і збирання

Вимірник: 1 м3 ґрунту по обмірюванню в щільному стані

Шифр

ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця

виміру

Зрізання з переміщенням на перші 20м

група грунтів

I

II

III

IV

1-3-1

1-3-2

1-3-3

1-3-4

1

2

3

4

5

6

7

1

Витрати праці робітників

люд.-г.

1,47

2,03

2,94

4,06

2

Середній розряд робіт

3

3

3

3