ДБН В.2.8-1-96. Поправка


Поправка до ДБН В.2.8-1-96

"Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення"

Надруковано

Повинно бути

Позначення державних будівельних норм (на обкладинці, титульному аркуші та сторінках):

ДБН В.2.8-1-96

Те саме:

ДБН В.2.8-1-95