ДБН В.2.6-14-97. Зміна 4


ЗМІНА № 4 ДБН В.2.6-14-97 “Покриття будинків і споруд” (том 1, 2, 3)

Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.12. 2008 року № 636,

термін ведення в дію встановлений з 01.06.2009 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Том 1, розділ 2. Пункт 2.13 підрозділу “Проектування систем осушувальної вентиляції” доповнити приміткою:

Примітка. Для утворення суцільного повітряного прошарку в суміщених покриттях будівель житлово-громадського призначення вирівнювальну стяжку під покрівельний килим слід передбачати із настилу, укладеного з зазором над поверхнею теплоізоляційного шару. Настил призначається з урахуванням експлуатаційних навантажень згідно з ДБН В.1.2-2:2006 “Система забезпечення надійності безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи”.

Том 1, розділ 2. Підрозділ “Проектування покрівельних килимів” доповнити пунктом 2.27а.

“2.27а. Суміщені покриття в житлово-громадському будівництві допускається призначати, виходячи з наступних додаткових вимог:

тип покриття приймати згідно з додатковою схемою ПК-7 до таблиці “Основні типи суміщеного покриття” в додатку 2 чинних норм;

вентиляційні системи в товщі суміщеного покриття приймати згідно з новою редакцією приміток до таблиці 14 в додатку 4 чинних норм при забезпеченні показника коефіцієнта вентиляції в розмірі, не меншому 0,001;

виходячи з вимог п. 2.2 ДБН В.2.6-31-2006 “Теплова ізоляція будівель”, товщину теплоізоляційного шару приймати згідно з вимогами до показника потрібного опору теплопередачі через покриття, наведеної в доповненні до таблиці 15 додатка 4 чинних норм;

за відсутності схилоутворюючого шару із керамзитового гравію слід передбачати: додаткове утеплення на ширині здовж усіх примикань до парапетів і стін влаштуванням із мінераловатних плит перехідних похилих бортиків висотою під проектною товщиною теплоізоляційного шару; розрахунку значень опору теплопередачі підлягають всі місця заведення несучих елементів суміщеного покриття в зовнішні стіни з призначенням, за необхідності, додаткового утеплення їх поверхні;

облаштування витяжних елементів вентиляційних систем приймати згідно з додатковими схемами конструктивних рішень деталей покрівель суміщених дахів, наведених на рис. 7 в додатку 6 чинних норм.

Том 1, додаток 2. Таблицю “Основні типи суміщеного покриття” доповнити типом суміщеного покриття ПК-7 для покриттів будівель житлово-громадського призначення з примітками 1-5 наступного змісту:

Примітка 1. Склади елементів за позиціями 11, 12 і 26 слід приймати згідно з положеннями п.2.21 і табл. 4 чинних норм, а за позиціями 1, 13 і 18 – згідно з даними, наведеними в таблиці додатка 2 Зміни № 2 до цих норм.

Примітка 2. Теплоізоляцію за поз. 27 із пазованих мінераловатних плит слід приймати згідно з вказівками, наведеними в примітці 1 до таблиці 14 додатка 4 цих змін.

Примітка 3. Суцільний повітряний прошарок за поз. 28 слід призначати відповідно до вказівки, наведеної в примітці до поз.2.13 цих змін.

Примітка 4. Переріз вентканалів за п.29 в товщі плитних утеплювачів слід призначати згідно з положеннями п.п. 2.15 і 2.16 чинних норм і вказівок, наведених у примітці 1 до табл.14 додатка 4 цих змін.

Примітка 5. Переріз вентканалів, відформованих із застосуванням перфорованих труб у товщі теплоізоляції із сипких матеріалів, слід призначати відповідно до вказівки, наведеної в примітці 1 до табл.14 додатка 4 цих змін.

Тип суміщеного покриття

ПК – 7

для покриттів

будівель житлово- цивільного

призначення

вентиляційні суцільні пазові

канали прошарки прошарки

див. примітку 1:

1 – покрівлі типів КР-1, КП-1;

11 – стяжка С-4;

12 – стяжка С-5;

13 – теплоізоляція Т-15;

18 – теплоізоляція Т-5, Т-6;

26 – пароізоляція П-11;

27 – примітка 2;

28 – примітка 3;

29 – примітка 4;

30 – примітка 5;

Том 1, додаток 4. Текст приміток 1, 2, 3 до таблиці 14 викласти примітками в такій редакції:

Примітка 1. Розміри перерізу основних конструктивних елементів вентиляційних систем призначаються з урахуванням таких вимог:

товщина повітряного прошарку при крапковій і смуговій приклейці покрівельного килима до основи в розрахунках приймається ;

переріз пазових прошарків - пазами розміром х 30мм із кроком 200мм;

переріз рядових каналів - завширшки і завглибшки на всю товщину теплоізоляційного шару;

переріз магістральних каналів - мінімальною шириною і завглибшки на всю товщину теплоізоляційного шару за мінусом не менше на утеплення дна каналу;

переріз вентканалів із перфорованих труб - розміром х для магістральних і х для рядових каналів при співвідношенні площі перфорації (на довжині труби ) до площі поперечного перерізу не менше ніж 10 до 1;

переріз щільових продухів вздовж примикань - завтовшки по всій довжині в поєднанні з пазовими і суцільними повітряними прошарками;

переріз пристінних флюгарок - завширшки і мінімальною довжиною перерізу ;

переріз флюгарок на каналах - завширшки і мінімальною довжиною перерізу ;

переріз осушувальних патрубків - мінімальний діаметр ¾ дюйма.

Примітка 2. Кількість рядових і магістральних каналів (n) підраховується за кількістю їх відповідних відрізків між флюгарками.

Примітка 3. Підвищення ефективності вентиляційних систем забезпечується збільшенням кількості рядових каналів у товщі теплоізоляційного шару і збільшенням довжини поперечного перерізу пристінних і магістральних флюгарок.

Том 1, додаток 4. Пункт 1 рубрики “А. Нове будівництво” таблиці 15 “Нормативи опору теплопередачі (, м²· ºС/Вт) зовнішніх огороджувальних конструкцій житлово-цивільних будинків і споруд” замінити вимогами наступного змісту:

1а*

Покриття і перекриття неопалюваних горищ

4,95

4,5

3,9

3,3

3,3

3,0

2,6

2,2

2а*

Суміщені покриття

5,35

4,9

4,3

3,7

3,7

3,4

3,0

2,6

* Для будинків садибного типу і будинків до чотирьох поверхів включно.

Том 1, додаток 6. “Схеми деталей покрівель суміщених дахів” доповнити рис.6:

а– щільові продухи на примиканнях до стін; б – щільові продухи на примиканнях до парапетів; в,г – флюгарки на магістральних вентканалах.

1–костиль із металевої смуги;

2–захисний фартух із покрівельної сталі;

3–ущільнення нетверднучим герметиком;

4–лінійний фартух із покрівельної сталі;

5–лінійний притискач із покрівельної сталі;

6–додаткова накладка із рулонного покрівельного матеріалу;

7–обшивка із вологостійкої деревностружкової плити;

8–повітряний прошарок;

9–основний шар покрівельного килима;

10–вирівнювальна стяжка;

11–теплоізоляція із пазованих мінераловатних плит;

12–схилоутворюючий (чи теплоізоляційний) шар керамзитового гравію;

13–пароізоляційний шар;

14–несуче покриття;

15–магістральна флюгарка;

16–затискний хомут;

17–теплоізоляція з застосуванням непазованих мінватних плит;

18–порожнина вентканалу без застосування перфорованих труб;

19–порожнина вентканалу з застосуванням перфорованих труб.

Рисунок 7 - Приклади вирішення облаштування витяжних елементів протиконденсатних вентиляційних систем

Том 2, розділ 2. Пункт 2.21 підрозділу “Влаштування елементів вентиляційних (осушувальних) систем” викласти в новій редакції:

“2.21. Влаштування вентиляційних каналів, суцільних і пазових повітряних прошарків у товщі суміщених дахів слід здійснювати на основі конструктивно-технологічних рішень вибору типу вентиляційної системи згідно з вимогами додатків 2, 4, 6 тому 1 чинних норм. При цьому:

формування магістральних і рядових вентканалів слід виконувати в поєднанні з витяжними магістральними і рядовими флюгарками;

формування суцільних і пазових повітряних прошарків слід виконувати в поєднанні з щільовими продухами в місцях примикань”.

Надруковано:

“Інформаційний бюлетень Мінрегіонбуду”, №5, травень, 2009 р., К.: “Укрархбудінформ”