ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту залізниці коліїї 1520 мм норми проектування


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ

ЗАЛІЗНИЦІ КОЛІЇЇ 1520 мм

Норми проектування

ДБН В.2.3-19-2008

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

Мінрегіонбуд України

2008ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту":

І. Ждан В. Самсонкін, д-р техн. наук (керівник розробки);

В. Шиш, канд. техн. наук (відповідальний виконавець)

Державне підприємство "Науково-дослідний та проектно-вишукуваль-ний інститут транспортного будівництва "Київдіпротранс" :

В. Верко; А. Костенко; lО. Куціковський |; В. Монащенко; Ю. Паценко;

С Свириденко; Т. Селіванова; В. Тищенко; Б. Торопов, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); |Б. Чепіга]; Є. Черната

За участю:

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна:

В. Бобровський, д-р техн. наук; В. Борщов, канд. техн. наук; І, Коржемевич, канд. техн. наук; Μ, Курган, д-р техн. наук; Ю. Малишев, канд. техн. наук; О. Патласов, канд. техн, наук; В. Петренко, д-р техн. наук; В. Рибкін, д-р техн. наук; О. Турчин, канд. техн. наук

Українська державна академія залізничного транспорту:

О. Белорусов, канд. техн. наук; С. Жалкін, канд. техн. наук;

Г. Копанев, канд. техн. наук; В.Сушков, канд. техн. наук; В. Чичуга

Державна адміністрація залізничного транспорту України:

А. Акуленко; Й. Кранц

ВНЕСЕНО

ТА ПІДГОТОВЛЕНО

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Державна адміністрація залізничного транспорту України Відділ промислової забудови та проблем ЧАЕС

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: від 26 01.2008 р. № 42

УВЕДЕНО ВПЕРШЕВизнати такими, що не застосовуються на території України, СНиП ІІ-39-76

© Мінрегіонбуд України, 2008

II

ЗМІСТ

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ1
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ1
 3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ4
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ6
 5. ПОЗДОВЖНІЙ ПРОФІЛЬ І ПЛАН КОЛІЇ.

РОЗТАШУВАННЯ РОЗДІЛЬНИХ ПУНКТІВ11

 1. ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО26
 2. ВЕРХНЯ БУДОВА КОЛІЇ36
 3. ЗЕМЛІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. ЗАХИСТ КОЛІЙ І СПОРУД41
 4. МОСТОВІ СПОРУДИ І ТРУБИ45

 1. ТУНЕЛІ50
 2. СТАНЦІЇ ТА ВУЗЛИ51
 3. ПРИМИКАННЯ І ПЕРЕТИНИ63
 4. ПЕРЕТИН ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ66
 5. КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО67
 6. ПАСАЖИРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО69
 7. ГОСПОДАРСТВО КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА МАРКЕТИНГУ73
 8. ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО77
 9. ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО81
 10. ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ82
 11. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ83
 12. ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ84
 13. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НЕТЯГОВИХ СПОЖИВАЧІВ92
 14. ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ ПІДЗЕМНИХ КОМУНІКАЦІЙ94
 15. СИГНАЛІЗАЦІЯ, ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І БЛОКУВАННЯ (СЦБ)95
 16. ЗВ'ЯЗОК100
 17. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ . 104
 18. АДМІНІСТРАТИВНІ, ВИРОБНИЧІ ТА СЛУЖБОВО-ТЕХНІЧНІ БУДІВЛІ105
 19. ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ 107
 20. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА112

ДОДАТОК А

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРІБНОЇ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ

ЗАЛІЗНИЧНИХ ЛІНІЙ 117

ДОДАТОК Б

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ І КОНСТРУЮВАННЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 119

БІБЛІОГРАФІЯ 122

III

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

Споруди транспорту.ДБН В.2.3-19-2008

Залізниці колії 1520 ммуведено вперше

(зі скасуванням в Україні СНиП II-39-76)

Чинні від 2008 08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Ці норми поширюються на проектування залізниць колії 1520 мм: нових залізничнихліній; додаткових (других, третіх і четвертих) головних колій; технічне переоснащення та ре-конструкцію існуючих; окремих споруд і пристроїв залізниць загальної мережі України;зовнішніх залізничних під'їзних колій.
 2. Дані норми не поширюються на проектування залізничних ліній і під'їзних колій, наяких передбачається замкнуте обертання рухомого складу з більш високими осьовими і по-гонними навантаженнями.

Норми розроблено з урахуванням навантаження на вісь чотиривісного вантажного вагона 245 кН (25 тс), погонним навантаженням восьмивісного вагона 103 кН (10,5 тс). (Навантаження для розрахунків земляного полотна наведені у розділі 6).

1.3У випадках, коли виникає потреба в організації обертання рухомого складу з розміромколії 1435 мм у межах мережі залізниць України (як правило в зонах, де облаштовуються абоіснують пункти пропуску через державний кордон), при проектуванні необхідних споруд слідкеруватися вимогами норм Державної адміністрації залізничного транспорту України зустрою та утримання суміщеної залізничної колії (1520 мм і 1435 мм) і колії 1435 мм, дляоблаштування верхньої будови колії.

Примітка. До зовнішніх під'їзних залізничних колій належать колії незагального користування, призначені для перевезення вантажів підприємства, та такі, що з'єднують станцію примикання загальної мережі з промисловою станцією, а у випадку її відсутності - з навантажувально-розвантажувальними коліями або зі стрілочним переводом першого відгалуження внутрішніх залізничних колій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:

Закон України "Про транспорт"

Закон України "Про залізничний транспорт"

Правила технічної експлуатації залізниць України (наказ Міністерства транспорту України від 20.12.96р. № 411)

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробування на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.1-2-96 Основи та фундаменти будинків і споруд. Грунти. Классифікація

ДСТУ Б В.2-1 -5-96 Основи та фундаменти будинків і споруд. Грунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань

ДСТУ Б В.2.3-1-95 Споруди транспорту. Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах, Норми і технічні вимоги

С. 2 ДБН В.2.3-19-2008

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко-захисту будівель і споруд. (ІЕС 62305:2006, NEQ)

ДСТУ 4496:2005 Залізничний транспорт. Безпечність руху залізничного транспорту. Терміни та визначення понять

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво в сейсмічних районах України

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.3-4-2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво.

ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування

ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

ДБН В.2.5-23-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-28:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ВБН В.2.2-58.1-94 Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа

ГСТУ 45.016-2000 Споруди зв'язку підземні. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДНАОП 0.00-1.32 01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів (ДержСанПін №173, 1996 р.)

ЦП/0092 Інструкція щодо улаштування й конструкції мостового полотна на залізничних мостах

ГКД 341.004.003-94 Норми технологічного проектування енергетичних систем та електричних мереж 35 кВ і вище

ДБН В.2.3-19-2008 С. З

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм (Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць колії 1520

(1524) мм)

ГОСТ 22733-77 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности (Грунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності)

ГОСТ 7392-85 Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути (Щебінь з природного каменю для баластного шару залізничної колії)

ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (Джерела централізованого господарчо-питного водопостачання)

СНиП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства (Інженерні вишукування для будівництва)

СНиП 2.01.14-83 Определение расчетных гидрологических характеристик (Визначення розрахункових гідрологічних характеристик)

СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений (Основи будівель та споруд)

СНиП 2.04,01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід та каналізація будівель)

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди)

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (Каналізація. Зовнішні мережі та споруди)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція та кондиціонування)

СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети (Теплові мережі)

СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт (Промисловий транспорт)

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов (Нафтопродуктопроводи, що прокладаються на території міст та інших населених пунктів)

СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) (Навантаження та вплив на гідротехнічні споруди (хвильові, льодові та

від суден)

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления (Інженерний захист території від затоплення і підтоплення)

СНиП 2.09.02-85* Производственные здания (Виробничі приміщення)

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові

будівлі)

СНиП 2.11.01-85* Складские здания (Складські будівлі)

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы (Внутрішні санітарно-технічні системи)

С. 4 ДБН В.2.3-19-2008

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої) СНиП II-35-76 Котельные установки (Котельні установки)

СНиП II-44-78 Тоннели железнодорожные и автодорожные (Тунелі залізничні та автодорожні)

СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

ВСН 01-91 Железнодорожные вокзалы для пассажиров прямого сообщения (Залізничні вокзали для пасажирів прямого сполучення)

ВСН ЦЛ-87 Пригородные вокзалы (Приміські вокзали)

ВСН 56-78 Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах общей сети Союза ССР (Інструкція з проектування станцій та вузлів на залізницях загальної мережі Союзу РСР)

ВСН 207-89 Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах СССР (Правила і норми проектування сортувальних пристроїв на залізницях СРСР)

(ПУЭ) Правила устройства электроустановок (Правила улаштування електроустановок) РД 3215-91 Нормы искусственного освещения объектов железнодороржного транспорта

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений (Інструкція з улаштування блискавкозахисту будівель і споруд)

ЦП/4425 Инструкция по применению габаритов приближения строений (Інструкція із застосування габаритів наближення будівель).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих нормах вжиті терміни, установлені в:

 • Законі України "Про залізничний транспорт": залізничний транспорт, залізниця, шири-на колії 1520 мм, землі залізничного транспорту, вантаж, під'їзні колії;
 • Законі України "Про транспорт": смуга відведення;
 • ДСТУ 4496: залізнична лінія, залізнична колія;
 • ДБН А.2.2-3-2004: реконструкція, технічне переоснащення» будова, споруда;
 • ДБН В.2.3-14:2006: віадук, естакада, міст, безбаластна конструкція колії;
 • ВСН 207-89: гіркова колія, горловина станції (парку), саморозчіплювання вагонів і ло-комотивів, сортувальна гірка;
 • Правилах технічної експлуатації залізниць України: споруди залізничного транспорту,головні колії, поїзд, состав, станційні колії, верхня будова колії, витяжна колія, відсівнаколія, з'єднувальні колії, міжколійя, пасажирський довгосоставний поїзд, вагон, локо-мотив, блок ділянка, уловлюючий тупик, габарит наближення будівель, гальмуванняекстрене, гальмування службове, гальмова путь, залізнично-будівельні машини, за-побіжний тупик, контактна мережа, обгінний пункт, охоронні зони, пасажирськийзупинний пункт, перегін, переїзд, роздільний пункт, роз'їзд, рухомий склад, спуск за-тяжний, спуск керівний, поїздоутворення, поїздопотік, міжпоїзний інтервал, станція,станційний пост, диспетчерська централізація, енєргодиспетчер, рейкове коло, стрілка,стрілочний перевод, стрілочний пост, охоронна стрілка, скидальна стрілка, черговий постанції, ухил.

ДБН В.2.3-19-2008 С. 5

Нижче подано терміни, вжиті в цих нормах, та визначення позначених ними понять: