ДБН В.2.2-16-2005. Зміна 1


Додаток 2 до наказу від26.05.2009 № 206

Зміна № 1

ДБН В.2.2-16-2005 «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»

Розділ 4 «Кінотеатри і відеокомплекси»:

Таблиця 3. У рядку «Приміщення ігрових автоматів ² » зміст колонки «Додаткові вказівки» доповнити текстом наступного змісту: «…, із розрахунку на один гральний автомат не менше 6 м²».

Розділ 6 «Клуби, центри дозвілля»:

Таблиця 16. У рядку «Ігрові: гральних автоматів» зміст колонки «Додаткові вказівки» доповнити текстом наступного змісту: «Площа для одного грального автомата повинна бути не менше ніж 6 м²».

У всьому тексті нормативного документа слова «ігрових автоматів» замінити на «гральних автоматів».

Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд

О. Авдієнко

Начальник Управління технічного

регулювання у будівництві

Д. Барзилович

Надруковано:

“Інформаційний бюлетень Мінрегіонбуду”, №6, червень, 2009 р., К.: “Укрархбудінформ”