ДБН В.2.2-9-99. Зміна 5


Додаток 1 до наказу від26.05.2009 № 206

Зміна № 5

ДБН В.2.2-9-99 «Будинки і споруди.

Громадські будинки та споруди. Основні положення»

Пункт т) додатка Л (обов’язкового) «Перелік приміщень громадських будинків, розміщення яких допускається в підвальному та цокольному поверхах» викласти у такій редакції: «зали гральних автоматів (із розрахунку на один гральний автомат не менше ), приміщення для настільних ігор, репетиційні зали (за умови одночасної кількості відвідувачів у кожному відсіку не більше 100 чол.); при цьому треба передбачати опорядження стін та стель негорючими матеріалами;».

.

Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд

О. Авдієнко

Начальник Управління технічного

регулювання у будівництві

Д. Барзилович

Надруковано:

“Інформаційний бюлетень Мінрегіонбуду”, №6, червень, 2009 р., К.: “Укрархбудінформ”