ДБН А.1.1-2-93. Зміна 1


Зміна затверджена наказом Держбуду

від 23.08.05 № 142

Зміна № 1 ДБН А.1.1-2-93

Система стандартизації та нормування в будівництві. Порядок розроблення, вимог до побудови, викладу та оформлення нормативних документів

1 РОЗРОБЛЕНО: Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від 23.08.2005 № 142

ТЕКСТ

По всьому тексту державних будівельних норм (п.п.1.3, 2.1, додатки) назву “Мінбудархітектури” замінити на “центральний орган виконавчої влади у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, містобудування та архітектури”.

Пункти 2.1, 2.14. Назву “Держспоживстандарт України” замінити на “центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації” у відповідних відмінках.

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №9-10’2005 р., К.: “Укрархбудінформ”